เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9742947449
050    ^a WA525 ด837ก, 2545
245    ^a การประเมินผลกระทบทาสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ / โดย เดชรัต สุขกำเนิด, วิชัย เอกพลากร, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
260    ^aนนทบุรี:^bสถาบันวิจัยสาธารณสุข,^c2545
300    ^a124 หน้า ^b ^c 1 เล่ม / 105 บาท /อภินันทนาการ
500    ^aภาคที่ 1 แนวคิด : กระบวนทัศน์และมิติทางสุขภาพ. -- นโนบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพ. -- กระบวนการนโยบายสาธารณะ. -- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับการสร้างนโยบายสาธารณะ. -- ภาคที่ 2 แนวทาง : ความหมายและคำสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ... ภาคที่ 3 แนวปฏิบัติ :
650    ^a 1.นโยบายด้านสุขภาพ 2. การปฏิรูประบบสุขภาพ 3. การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 4.Public Health Administration
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประเมินผลกระ..
Bib 417

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.