เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9746102419
050    ^a WS105 ม246อ, 2539
245    ^a เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 8-15 Child Benhavior / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
246    ^aChild Benhavior
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 13
260    ^aนนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
300    ^a460 หน้า^b 1 เล่ม
500    ^aหน่วยที่ 8 เด็กกับการพัฒนาบุคลิกภาพ. - - หน่วยที่ 9 เด็กกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. - - หน่วยที่ 10 เด็กกับการเล่น. - - หน่วยที่ 11 เด็กกับดนตรี. - - หน่วยที่ 12 เด็กกับศิลปะ. - - หน่วยที่ 13 เด็กกับหนังสือ. - - หน่วยที่ 14 การปรับพฤติกรรมเด็ก. - - หน่ว
650    ^a1. พัฒนาการของเด็ก 2. พฤติกรรมของเด็ก 3. การศึกษา
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุด..
Bib 3822

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.