เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9746137816
050    ^a WY157.3 ม246อ, 2539
245    ^a เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
246    ^a Selcted Case Study on Maternal and Child Nursing and Psychiatric Nursing
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 10
260    ^aนนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
300    ^a720 หน้า^b 1 เล่ม
500    ^aหน่วยที่ 1 การพยาบาลหญิงที่มีอาการผิดปกติในระยะตั้งครรภ์. - - หน่วยที่ 2 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติในระยะคลอด. - - หน่วยที่ 3 การพยาบาลหญิงที่มีอาการผิดปกติในระยะหลังคลอด. - - หน่วยที่ 5 การพยาบาลทารกแรกเกิดในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง. - - หน่วยท
650    ^a1. การพยาบาลสูติศาสตร์ 2. การพยาบาลทารกแรกเกิด 3. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุด..
Bib 3783

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.