เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9747233827
050    ^aWA546.JT3 ก941พ, 2547
245    ^aพลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเองภาคเมือง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...และคณะ
260    ^aกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547
300    ^a287 หน้า^b1 เล่ม^p 250 บาท
500    ^aชุมชนทางรถไฟ สุขภาพกับความยากจนบนวิถีคนทุกข์. - - อัตลักษณ์คนงาน ขบวนการแรงงานกับการต่อสู้เพื่อสุขภาพ. - - แฟลตคลองจั่น วิถีชีวิตคนเมืองกับภาวะความทันสมัย. - - อุดมคติของคนชั้นกลางกับการพึ่งตนเองในบ้านจัดสรร. - - บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะ. -
650    ^a1.การส่งเสริมสุขภาพ - ไทย 2.สาธารณสุขมูลฐาน - ไทย 3.การพัฒนาชุมชน - แง่สุขภาพและอนามัย -ไทย
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พลวัตสุขภาพกับกา..
Bib 3262

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.