เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
050    ^a วจ WA525 ส832ร , 2540
245    ^a รายงานผลการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบสถานะทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกของเด็กในโครงการและนอก\"ครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคนม ในเขตกรุงเทพมหานคร / สุพตร สมาหิโต
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aม.ป.ท : ม.ป.ส. , 2540
300    ^a80 หน้า ; ภาพประกอบ ; ตาราง^b 1 เล่ม / อภินันทนาการ
500    ^aความสำคัญของปัญหา. - - วัตถุประสงค์ของการวิจัย.- - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - ขอบเขตของการวิจัย. - - ข้อตกลงเบื้องต้น. - - นิยามเฉพาะที่ใช้ในการวิจัย. - - เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. - - วิธีการดำเนินการวิจัย. - - กลุ่มตัวอย่าง. - - เครื่องมือ. - - ก
650    ^aสุขภาพจิต - การวิจัย
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต - การวิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการวิจั..
Bib 2873

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.