เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    15300
003     ULIBM
008    230419s2565 th a 000 0 tha d
040    ^admh
060  4 ^aWL 220 ห144
100 0  ^aกาญจนา จันทร์ไทย, บรรณาธิการ
245    ^aหนังสือการฟื้นฟูสมอง จิตใจ: แนวใหม่ [ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย]
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aนนทบุรี :^bโรงพยาบาลศรีธัญญา,^c2565
300    ^a136 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก, แผนภูมิ ;^c21 ซม.
500    ^aองค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้าน Psychology, Physiology, Neurology, Neurophysiology และการพัฒนาสมอง จิตใจ อารมณ์ ทางวิทยาการปัญญา ประกอบด้วย นวัตกรรมทางวิทยาการปัญญาสำหรับการฟื้นฟูสมอง จิตใจ Long Covid19 -- การประยุกต์ใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมอง จิตใจแนวใหม่ -- จิตสรีรวิทยาของมนุษย์ (psycho physiology of humen) -- สมองจิตใจกับประสาทวิทยาเบื้องต้น -- หลักการทางประสาทชีวิทยาการรู้คิด -- การพัฒนาสมอง จิตใจ อารมณ์ ทางวิทยาการปัญญาเบื้องต้น -- การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสมอง -- หลักการและทฤษฏีการเสริมสร้างแรงจูงใจและการประยุกต์ใช้กรณีได้รับผลกระทบทางจิตใจ long covid 19 -- เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อการฟื้นฟูสมองจิตใจ กรณีได้รับผลกระทบทางจิตใจ long covid 19 -- การใช้จิตบำบัดทางการแพทย์และสาธารณสุขในการฟื้นฟูสมอง จิตใจ หลังได้รับผลกระทบทางจิตใจ (PTSD)
650  4 ^aการเรียนรู้ (จิตวิทยา)
700 0  นิตยา สุรยะพันธ์, บรรณาธิการ
710    ^aศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WL 220 ห144 2565  
  Barcode: 007609
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note: องค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้าน Psychology, Physiology, Neurology, Neurophysiology และการพัฒนาสมอง จิตใจ อารมณ์ ทางวิทยาการปัญญา ประกอบด้วย นวัตกรรมทางวิทยาการปัญญาสำหรับการฟื้นฟูสมอง จิตใจ Long Covid19 -- การประยุกต์ใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมอง จิตใจแนวใหม่ -
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้ (จิตวิทยา)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หนังสือการฟื้นฟู..
Bib 15300

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.