เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9740411436
050    ^a วจ WM172 ส867ค, 2545
245    ^a รายงานการวิจัยเรื่อง ความเครียด สุขภาพและความเจ็บป่วย : แนวคิดและการศึกษาในประเทศไทย = Stress Health and Illness : Concepts and Research Studies in Thailand / สุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริยวัตร คมพยัคฆ์
250    ^aพิมพิ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545
300    ^a122 หน้า^b 5 เล่ม / อภินันทนาการ
500    ^aบทที่ 1 บทนำ. - - ภูมิหลัง. - - วัตถุประสงค์ในการศึกษา. - - ขอบเขตการวิจัย. - - บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. - - ความเครียด : แนวคิดและความหมาย. - - แนวคิด ความหมาย การวัดความเครียด. - - การเผชิญความเครียด แนวคิดและความหมาย หน้าที่ของการเผชิญควา
650    ^a1.สุขภาพ 2.ความเครียด 3.ความเจ็ยป่วย การวัดบุคลิกภาพ
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเ..
Bib 1478

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.