เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14646
003     ULIBM
008    200922s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9786165651240
040    DHM^atha
060 04 ^aWY105^bว435ภ 2562
100 0  ^aวันเพ็ญ แก้วปาน
245 10 ^aภาวะผู้นำ :^bหลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน =Leadership : principles and application in community nursepractitioner /^cวันเพ็ญ แก้วปาน
246 30 ^aหลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
246 31 ^aLeadership : principles and application in community nursepractitioner
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2562, [2019]
300    ^a(18), 514 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
505 2  แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทหน้าที่และสมรรถนะภาวะผู้สำหรับพบาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชม--การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--ความคิดสร้างสรรค์ในการปฎิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--แรงจูงใจในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--การจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--การเจรจาต่อรองในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--ทีมงานในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน--ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง : แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0
650  0 ^aCommunity
650  2 ^aLeadership
650  2 ^aResidence Characteristics
650  2 ^aNurse Practitioners
650  4 ^aภาวะผู้นำ
650  4 ^aชุมชน
650  4 ^aพยาบาลเวชปฏิบัติ
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ว435ภ 2562  
  Barcode: 005437
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วันเพ็ญ แก้วปาน]

    หัวเรื่อง [Community]
    หัวเรื่อง [Leadership]
    หัวเรื่อง [Nurse Practitioners]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]
    หัวเรื่อง [ชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำ หลักก..
Bib 14646

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.