เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14516
003     ULIBM
008    200204m2563||||th 000 0 tha d
020    ^a786164770102
040    ^aDMH^btha
050  4 HF5549.5.J62 .ส826ส 2563
100 0  ^aสุพจน์ นาคสวัสดิ์
245 10 ^a30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ /^cสุพจน์ นาคสวัสดิ์
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเอช อาร์ เซ็นเตอร์,^c2563
300    ^a127 หน้า :^bภาพประกอบ ,ภาคผนวก ;^c20 ซม
500    ^aกลยุทธ์ HR เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดันประสิทธิภาพของคนในองค์กร ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะคนคือทรัพยากรสำคัญในการทำงาน 30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ รวบรวมกลยุทธ์และให้แนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง OKRs สำหรับแต่ละกลยุทธ์ ไม่ว่ากลยุทธ์การจัดการคนเก่ง กลยุทธ์นายจ้างในดวงใจ ค่านิยมองค์กร
505    ^aจุดเริ่มต้นที่อยากเขียน -- HR ยุคใหม่ไม่คุยเรื่องกลยุทธ์ไม่ได้แล้ว -- HR ไม่มีกลยุทธ์จะเกิดอะไรขึ้น – รู้จักวีการค้นหากลยุทธ์ HR ด้วย SWOT และ TOWS -- รู้จัก OKRs ฉบับย่อ -- กลยุทธ์ด้านบุคลากร – กลยุทธ์ด้านความสามารถขององค์กร – กลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมองค์กร – กลยุทธ์ด้านความสอดคล้องของระบบ – การประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ HR
650  4 ^aการประเมินผลงาน
650  4 ^aการบริหารบุคคล
650  4 ^aการวางแผนกำลังคน
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HF5549.5.J62 .ส826ส 2563 ฉ.1 
  Barcode: 005571
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุพจน์ นาคสวัสดิ์]

    หัวเรื่อง [การประเมินผลงาน]
    หัวเรื่อง [การบริหารบุคคล]
    หัวเรื่อง [การวางแผนกำลังคน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 30 กลยุทธ์ HR แล..
Bib 14516

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.