เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14509
003     ULIBM
008    200731s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9749323580
020    ^a9789749323588
050  0 ^aBF636 อ893จ 2554
100    ^aเอนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ
245    ^aจิตวิทยาบริการ/เอนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ
260    ^aกรุงเทพฯ : อดุลพัฒนกิจ, 2554
300    ^a301 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
505    ^aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา -- จิตวิทยาบริการ -- องค์การ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ : มุมมองพฤติกรรมการบริการ -- การรับรู้ในการบริการ -- การเรียนรู้เพื่อการบริการ -- บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ : การสร้างและพัฒนาเพื่อการบริการ -- เจตคติในการบริการ -- การจูงใจเพื่อการบริการ -- ความพอใจในการบริการ -- ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ -- การบริหารการบริการ -- การประชาสัมพันธ์ในงานบริการ -- การตลาดในงานบริการ -- การประเมินคุณภาพในการบริการ -- ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในงานบริการ -- แนวโน้มของการบริการ -- กลยุทธ์ในงานบริการ
650    ^aจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์การ
700    ^aภาสกร อดุลพัฒนกิจ,ผู้แต่งร่วม
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF636 อ893จ 2554 ฉ.1 
  Barcode: 005578
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
BF636 อ893จ 2554 ฉ.2 
  Barcode: 005299
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตวิทยาบริการเอ..
Bib 14509

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.