เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14497
003     ULIBM
008    200729s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a974-291-000-6
245    ^aคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับพยาบาล
260    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563
260    ^aนนทบุรี : บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด ; 2563
500    ^aการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโควิด-19เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ นำมาซึ่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งภาวะสุขภาพของกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังตลอดจนผลกระทบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตใจ และปัญหาสุขภาพจิต พยาบาลมีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตใจ การป้องกันปัญหา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับพยาบาลให้ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติในการสื่อสารการดูแลทางสังคม เพื่อให้พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
700    ^aนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ, ที่ปรึกษาทางวิชาการ :
700    ^aนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ที่ปรึกษาทางวิชาการ
700    ^aอรวรรณ ดวงจันทร์, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 1
700    ^aโสฬวรรณ อินทสิทธิ์, บรรณาธิการ
700    ^aสิริกุล จุลคีรี, บรรณาธิการ
710    ^aสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
856    ^zคู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับพยาบาล (final BY).pdf (Fulltext)^uhttp://www.library.dmh.go.th/dmh//_fulltext/fulltext/14497/20200729102048_1381.pdf
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 62 ค695ค 2563  
  Barcode: 005405
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
2. หนังสือ
หนังสือ
WM 62 ค695ค 2563 ฉ.2 
  Barcode: 007512
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 2/2 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการดูแลทาง..
Bib 14497

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.