เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14491
003     ULIBM
008    200708s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167510613
040    ^erda
050 04 ^aBF637.C5^bพ876ห^d2558
100 0  ^aเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
245 10 ^aหลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม /^cเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
246 31 ^aStrategies for the development of social intelligence
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
300    ^a247 หน้า :^bแผนภูมิ ;^c25 ซม
505 2  ^aที่มาและความสำคัญของความฉลาดทางสังคม --แนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางสังคม -- องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม-- ทฤษฎีและการวัดค่าความฉลาดทางสังคม --การศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม (social intelligence)ของ Albrecht (2006) --แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินชีวิตในสังคม --ความฉลาดทางสังคมด้านประสาทวิทยา --ความฉลาดทางสังคมกับจิตตปัญญาศึกษา --หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมต้องรู้จิตของตนจนเกิดปัญญา --หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมกับความรู้แบบใหม่ในองค์การ --การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางสังคม --การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาสอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสังคม (social intelligence) --ความฉลาดทางสังคมสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
650  4 ^aทักษะทางสังคม
650  4 ^aทักษะชีวิต
650  4 ^aพหุปัญญา
650  4 ^ahuman resources development
650  4 ^adevelopment strategy
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF637.C5 พ876ห 2558 ฉ.1 
  Barcode: 005593
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ]

    หัวเรื่อง [ทักษะทางสังคม]
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต]
    หัวเรื่อง [พหุปัญญา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการพัฒนาความ..
Bib 14491

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.