เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14461
003     ULIBM
008    200518s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9780387875736
050  4 ^aRC466.8.J28P 2009
082 04 ^a616.89^223
100 1  ^aNelson, James M.^eeditor
245 10 ^aPsychology, Religion, and Spirituality^h[electronicresource] /^cedited by James M. Nelson
300    ^a^bonline resource
505 0  ^aFundamentals -- to Psychology, Religion, and Spirituality-- Science, Religion, and Psychology -- ReligiousTraditions -- Dialogue Past, Present, and Future-- Phenomenological Approaches to Religion andSpirituality -- Psychodynamic and Relational Approaches --Contemporary Approaches and Debates -- Human Development -- Fundamentals of Human Development, Religion, andSpirituality -- Religion and Development in Childhood andAdolescence -- Religion, Spirituality, and Development inAdulthood -- Applications -- Religion, Spirituality, andPhysical Health -- Religion, Spirituality, and MentalHealth -- Practices and Religious Communities --Individual Religious and Spiritual Practices -- HelpingRelationships: Counseling and Spiritual Growth -- LookingBack
520    ^aThe past century has seen the relationship betweenpsychology and religion progress from wary antagonists tostrange bedfellows to complementary worldviews. Psychology,Religion, and Spirituality is designed as a text thatreflects this history while illuminating the robustdialogue that continues to accompany it. The elegant,accessible coverage ranges from early psychologicalcritiques of religion and responses from major religiousthinkers to positivist and constructivist philosophies;from Jung^'s archetypes to neurobiological research intothe religious brain; from scientific constructs of prayer,meditation, and mindfulness to collaborative interventionsfor mental health. The book^'s distinctive teaching/learning presentation: Discusses non-Western religioustraditions in addition to Christianity. Balancestheoretical literature with empirical research on eachtopic. Reviews contemporary research and debates inpsychology and religion. Examines developmental approachesto religious and spiritual growth. Provides a variety ofpractical applications. Includes review questions,exercises, and other student materials. Encourages readersto develop their own ideas on this subject These arevaluable perspectives for graduate or undergraduatecourses in the psychology of religion, and a rich resourcefor graduate courses in psychology and counseling. Inaddition, Psychology, Religion, and Spirituality makes aninviting text for seminary courses in spiritual andpastoral counseling
650  0 ^aPhilosophy (General)
650  0 ^aReligion (General)
650  0 ^aPsychology, clinical
650 14 ^aPsychology
650 24 ^aClinical Psychology
650 24 ^aReligious Studies
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Philosophy (General)]
    หัวเรื่อง [Psychology, clinical]
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Clinical Psychology]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Psychology Relig..
Bib 14461

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.