เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14451
003     ULIBM
008    200515s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9780387889634
050  4 ^aBF721-723.M327C 2009
082 04 ^a155.424^223
100 1  ^aSemrud-Clikeman, Margaret.^eauthor
245 10 ^aChild Neuropsychology^h[electronic resource] :^bAssessmentand Interventions for Neurodevelopmental Disorders /^cbyMargaret Semrud-Clikeman, Phyllis Anne Teeter Ellison
250    ^a2
300    ^aXIX, 475p.^bonline resource
505 0  ^aAnatomy and Physiology -- to Child ClinicalNeuropsychology -- Functional Neuroanatomy -- Developmentin the CNS -- Electrophysiological and NeuroimagingTechniques in Neuropsychology -- Clinical Assessment --Integrating Neurological, Neuroradiological, andPsychological Examinations in NeuropsychologicalAssessment -- Neuropsychological Domains of Functioning --The Neuropsychological Assessment Process --Neuropsychological Assessment Approaches and DiagnosticProcedures -- Childhood and Adolescent Disorders --Neuropsychological Correlates of Childhood and AdolescentPsychiatric Disorders: Disruptive Behavior Disorders --Neuropsychological Correlates of Childhood and AdolescentInternalized Disorders: Mood and Anxiety Disorders --Autistic Spectrum Disorders -- Language-Related andLearning Disorders -- Metabolic, Biogenetic, Seizure, andNeuromotor Disorders of Childhood -- Acquired NeurologicalDisorders and Diseases of Childhood -- Childhood Cancer --An Integration Intervention Paradigm -- NeuropsychologicalIntervention and Treatment Approaches for Childhood andAdolescent Disorders -- Pediatric Psychopharmacologicaland Combined Interventions -- Erratum
520    ^a. The book carefully linksstructure and function and behavioral andbiological science for a more nuancedunderstanding of brain development and of pathologies asvaried as pervasive developmental disorders, learningdisabilities, neuromotor dysfunction, seizure disorders,and childhood cancers. This volume features a range ofsalient features valuable to students as well as noviceand seasoned practitioners alike, including: Overviewchapters that discuss the effects of biogenic andenvironmental factors on neurological functioning. Newemphasis on multicultural/cross-cultural aspects ofneuropsychology and assessment. Brand new chapters oninterpretation, neuropsychological assessment process, andreport writing. An integrative model of neurological,neuroradiological, and psychological assessment anddiagnosis. Balanced coverage of behavioral,pharmacological, and educational approaches to treatment.Case studies illustrating typical and distinctivepresentations and successful diagnosis, treatment planning,and intervention. Important practice updates, includingthe new HIPAA regulations. Child Neuropsychology, 2ndEdition, is vital reading for school, clinical child, andcounseling psychologists as well as neuropsychologists.The book also provides rich background and practicalmaterial for graduate students entering these fields
650  0 ^aPhilosophy (General)
650  0 ^aPsychology, clinical
650  0 ^aDevelopmental psychology
650 14 ^aPsychology
650 24 ^aChild and School Psychology
650 24 ^aNeuropsychology
700 1  ^aEllison, Phyllis Anne Teeter.^eauthor
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Philosophy (General)]
    หัวเรื่อง [Psychology, clinical]
    หัวเรื่อง [Developmental psychology]
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Child and School Psychology]
    หัวเรื่อง [Neuropsychology]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Child Neuropsych..
Bib 14451

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.