เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14440
003     ULIBM
008    200514s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9783662537855
050  4 ^aTS155-TS194
082 04 ^a658.5^223
100 1  ^aOlson, David L.^eauthor
245 10 ^aEnterprise Risk Management Models^h[electronic resource] /^cby David L. Olson, Desheng Dash Wu
250    ^a2nd ed. 2017
300    ^aIX, 216 p. 45 illus., 36 illus. in color.^bonline resource
490 1  ^aSpringer Texts in Business and Economics,^x2192-4333
505 0  ^aEnterprise Risk Management in Supply Chains -- RiskMatrices -- Value-Focused Supply Chain Risk Analysis --Examples of Supply Chain Decisions Trading Off Criteria --Simulation of Supply Chain Risk -- Value at Risk Models --Chance Constrained Models -- Data Envelopment Analysis inEnterprise Risk Management -- Balanced Scorecards toMeasure Enterprise Risk Performance -- Information SystemsSecurity Risk -- Enterprise Risk Management in Projects --Natural Disaster Risk Management -- Sustainability RiskManagement -- Environmental Damage and Risk Assessment.
520    ^aThis book is a comprehensive guide to several aspects ofrisk, including information systems, disaster management,supply chain and disaster management perspectives. A majorportion of this book is devoted to presenting a number ofoperations research models that have been (or could be)applied to enterprise supply risk management, especiallyfrom the supply chain perspective. Each chapter of thisbook can be used as a unique module on a different topicswith dedicated examples, definitions and discussion notes.This book comes at a time when the world is increasinglychallenged by different forms of risk and how to managethem. Events of the 21st Century have made enterprise riskmanagement even more critical. Risks such as suspicionssurrounding top-management structures, financial andtechnology bubbles (especially since 2008), as well as thedemonstrated risk from terrorism, such as the 9/11 attackin the U.S. as well as more recent events in France,Belgium, and other locations in Europe, have a tremendousimpact on many facets of business. Businesses, in fact,exist to cope with risk in their area of specialization
650  0 ^aBusiness
650  0 ^aProduction management
650  0 ^aRisk management
650  0 ^aComputer simulation
650 14 ^aBusiness and Management
650 24 ^aOperations Management
650 24 ^aRisk Management
650 24 ^aSimulation and Modeling
700 1  ^aWu, Desheng Dash.^eauthor
710 2  ^aSpringerLink (Online service)
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Business]
    หัวเรื่อง [Risk management]
    หัวเรื่อง [Risk Management]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Enterprise Risk ..
Bib 14440

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.