เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nas 2200000uu 4500
001    14374
003     ULIBM
008    191227s||||||||th 000 0 tha d
022    0859-5453
090    วารสาร
245 00 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม =|bThailand journal
245     of health promotion and environmental health
246 31 Thailand journal of health promotion and environmental
246     health
260    นนทบุรี :|bกรมอนามัย,|c2539
300    เล่ม :|bภาพประกอบ ;|c26 ซม.
310    ^aรายสามเดือน
650 04 การบริหารสาธารณสุข|vวารสาร
650 04 อนามัยสิ่งแวดล้อม|vวารสาร
850 ^a ULIBM^b26, 3 ก.ค.-ก.ย.2562 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2562;ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562;43,1 ม.ค. -มี.ค. 2563 ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ;43, 2 เม.ย. 2563 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน 2563;43, 3 ก.ค.-ก.ย. 2563 ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563;43, 4 ต.ค. - ธ.ค 2563 ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563;44, 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564;ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เม.ย. 2564 ;ปีที่ 41 ฉ.1 ปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 2561;ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ฉ.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564;44, 3 ก.ค.-ก.ย. 64 ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564;44,4 ต.ค.-ธ.ค. 2564 ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564;ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565 ;ปีที่ 45 4
856    |uhttp://advisor.anamai.moph.go.th/
856     main.php?filename=health_all
856     |zวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 45 4 (2565-10-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565 (2565-7-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
44,4 ต.ค.-ธ.ค. 2564 (2564-10-15)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
44, 3 ก.ค.-ก.ย. 64 (2564-7-15)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ฉ.2 (2564-4-15)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
44, 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 (2564-1-15)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
43, 4 ต.ค. - ธ.ค 2563 (2563-10-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
43, 3 ก.ค.-ก.ย. 2563 (2563-7-30)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
43, 2 เม.ย. 2563 (2563-4-30)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
43,1 ม.ค. -มี.ค. 2563 (2563-1-30)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2562 (2562-10-30)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
26, 3 ก.ค.-ก.ย.2562 (2562-7-30)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 41 ฉ.1 (2561-12-19)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ฉ.1 (2561-4-19)
สถานที่: วารสาร
   [แสดง 14/14 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารการส่งเสริม..
Bib 14374

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.