เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14059
003     ULIBM
008    181016s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9740148638
050    ^aLB1027.7 ส743คม 2547^
245    ^aมหัศจรรย์...วัยใส/สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
246 31 ^aคู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา^"^มหัศจรรย์...วัยใส^"
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aกรุงเทพ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2547
300    ^a84 หน้า/อภินันทนาการ^c
440    ^a^คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา
500    ^aความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม. - - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโฮมรูม. - - วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - - การนำคู่มือไปใช้. - - บทบาทครูที่ปรึกษากับการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - - พัฒนาการของมนุษย์- - สุขภาพทางเพศ. - - สัมพันธภาพทางเพศ. - - ทักษะส่วนบุคคล. - - พฤติกรรมทางเพศ. - - สังคมและวัฒนธรรม.
650 04 ^aเด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ
700 10 ^aเสาวนีย์ พัฒนอมร, บรรณาธิการ
700 10 ^aสุวัฒนา ศรีพื้นผล, บรรณาธิการ
710 10 ^aสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
999     ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1027.7 ส743คม 2547^ c.1 
  Barcode: 024212
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: มหัศจรรย์วัยใสสำ..
Bib 14059

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.