เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14004
003     ULIBM
008    020711s2554 th a 000 0 tha d
099    วจ WM274 ภ185ผ
100    ภรภัทร สิมะวงศ์
245    ผลของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่/ภรภัทร สิมะวงศ์, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ
250    พิมพ์ครั้งที่ 1
260    เชียงใหม่ :^bโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต,^c2554
300    85 หน้า :^bตาราง, ภาคผนวก ;^c30 ซม.
500     ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนมีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุงได้ ดังนั้นพยาบาลควรนำโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุก มาใช้เพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุราต่อไป
650    ผู้ติดยาเสพติด -- การบำบัดฟื้นฟู -- จิตสังคมบำบัด
700 1  จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์
700 1  นพวรรณ อูปคำ
710    กรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสวนปรุง
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วจ WM274 ภ185ผ 2554 c.1 
  Barcode: 024275
วิจัย On Shelf
Note: ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนมีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุงได้ ดังนั้นพยาบาลควรนำโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุก มาใช้เพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุราต่อไป
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ภรภัทร สิมะวงศ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการบำ..
Bib 14004

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.