เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13610
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM55 อ252ศ 2549
100 0  ^aอภิชาต วังตระกูล
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ /^cอภิชาต วังตระกูล= A Study of using psychoeducation program on caregiver’s child care self-efficary in aggressive children with mental health problems, yuwaprasartwithayopathum hospital
246 31 ^aA Study of using psychoeducation program on caregiver’s child care self-efficary in aggressive children with mental health problems, yuwaprasartwithayopathum hospital
260    ^a^c2549
300    ^aก-ซ, 118 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 21 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหลังจากใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางสุขภาพจิต เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aApichat Wangtrakul
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธ์,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM55 อ252ศ 2549 c.1 
  Barcode: 024651
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13610

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.