เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13592
003     ULIBM
008    171106s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพ WM425.5.B6 พ179ป
100 0  ^aพชรพร ผู้ปฏิเวธ
245 10 ^aปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภท /^cพชรพร ผู้ปฏิเวธ = Selected factors related to coping ofschizophrenic patients / Pacharaporn Phoopatiwate
246 31 ^aSelected factors related to coping of schizophrenicpatients
260    ^a^c2554
300    ^aก-ญ, 149 แผ่น :^bภาพประกอบ
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ระดับการศึกษา อายุ อาการทางบวก อาการทางลบ ความบกพร่องทางประสาทการรู้คิด การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 150 คน ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้1.ผู้ป่วยจิตเภทมีคะแนนเฉลี่ยของการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการจัดการกับปัญหาสูงที่สุด และอยู่ในระดับมาก2.การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม อาการทางลบความบกพร่องทางประสาทการรู้คิด และอาการทางบวกมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการจัดการกับปัญหา. อาการทางบวกมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการใช้อารมณ์และความรู้สึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน อาการทางลบและความบกพร่องทางประสาทการรู้คิดมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียด 5. ระดับการศึกษาและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
650  0 ^aSchizophrenia
650  0 ^aSchizophrenics^xNursing
650  0 ^aStress ‪(Psychology)‬
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการพยาบาล
650  4 ^aความเครียด (จิตวิทยา)
700 0  ^aPacharaporn Phoopatiwate
700 0  ^aเพ็ญพักตร์ อุทิศ,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22093
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.B6 พ179ป 2554 c.1 
  Barcode: 024658
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [ความเครียด (จิตวิทยา)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 13592

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.