เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13591
003     ULIBM
008    171106s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM425.5.C6 ร293ศ
100 0  ^aรัญชนา ขุนนางจ่า
245 10 ^aการศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี/^cรัญชนา ขุนนางจ่า= A Study of using cognitive behavior therapy on anxiety of generallzed anxiety disorder patients, payabansathanphabaramee hospital kanchanaburi province
246 31 ^aA Study of using cognitive behavior therapy on anxiety of generallzed anxiety disorder patients, payabansathanphabaramee hospital kanchanaburi province
260    ^a^c2551
300    ^aก-ฌ, 135 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล ก่อนและหลังการได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรควิตกกังวล จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวลหลังได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t=4.97)
650  0 ^aSchizophrenics^xCare
650  0 ^aGroup counseling
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aRunchana Kunnangja
700 0  ^aเพ็ญพักตร์ อุทิศ,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42338
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.C6 ร293ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024652
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Group counseling]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้กา..
Bib 13591

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.