เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13142
003     ULIBM
008    170620s||||||||th 000 0 tha d
099    ^aวพ WM203 ส866ก 2549
100 0  ^aสุรีมาศ วิชัยวงศ์
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /^cสุรีมาศ วิชัยวงศ์
246 31 ^aA Study of using family counseling program on quality of life of schuziogrenic patients’s family caregivers, sakeao rajanakarindra psychiatric hospital
260    ^aกรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์,^c2549
300    ^aก-ซ, 136 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
650 04 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ
650 04 ^aการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
650 04 ^aผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา
700 0  ^aSureemas Wichiawong
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13142

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.