เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13141
003     ULIBM
008    170620s||||||||th 000 0 tha d
099    ^aวพ WM203 จ169ก 2551
100 0  ^aจริยา เหลาคำ
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนของผู้ดูแล ตำบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว/^cจริยา เหลาคำ
246 31 ^aA Study of using empowerment program on caregiver’s ability in caring schuziogrenic patients in community, Klonghad Sakeaw province
260    ^aกรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์,^c2551
300    ^aก-ซ, 105 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
650 04 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ
650 04 ^aการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
650 04 ^aผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา
700 0  ^aJariya Laokum
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13141

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.