เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13138
003     ULIBM
008    170620s||||||||th 000 0 tha d
099    ^aวพ WM430.5.F2 ส492ผ 2556
100 0  ^aเสาวนีย์ บัวลา
245 10 ^aผลของการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กออทิสติก /^cเสาวนีย์ บัวลา = The effect of play therapy with familyinvolvement on problematic behaviors of autistic children/ Saowanee Buala
246 31 ^aThe effect of play therapy with family involvement onproblematic behaviors of autistic children
260    ^aกรุงเทพฯ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์,^c2556
300    ^aก-ญ, 157 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
520    การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังทดลองเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้แก่ พฤติกรรมด้านอารมณ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กออทิสติกก่อนและหลังได้รับการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัว 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ พฤติกรรมด้านอารมณ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กออทิสติกกลุ่มที่ได้รับการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือ เด็กออทิสติกอายุ 3-6 ปี และผู้ปกครองที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำนวน 40 คน
650  0 ^aAutistic children^xBehavior modification
650  0 ^aChild mental health
650  7 ^aเด็กออทิสติก^xการปรับพฤติกรรม
650  7 ^aสุขภาพจิตเด็ก
700 0  ^aSaowanee Buala
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธุ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43725
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Child mental health]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิตเด็ก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการเล่นบำบั..
Bib 13138

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.