เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13088
003     ULIBM
008    170602s||||||||th 000 0 tha d
060  0 ^aวพ WM203 น161ผ 2553
100 0  ^aนภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร
245 10 ^aผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cนภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร = The Effect of familyinterventions program on burden among family caregivers ofschizophrenic patients in community / NapapornPuengkatesoontorn
246 31 ^aEffect of family interventions program on burden amongfamily caregivers of schizophrenic patients in community
260    ^a^c2553
300    ^aก-ฌ, 172 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบำบัดครอบครัวและเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมบำบัด ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ครอบครัว
650  0 ^aSchizophrenia
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  0 ^aCaregivers
650  0 ^aFamily psychotherapy
650  7 ^aจิตเภท
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  7 ^aผู้ดูแล
650  7 ^aจิตบำบัดครอบครัว
700 0  ^aNapaporn Puengkatesoontorn
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19743
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร]

    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [Caregivers]
    หัวเรื่อง [Family psychotherapy]
    หัวเรื่อง [จิตเภท]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมบำบั..
Bib 13088

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.