เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13058
003     ULIBM
008    170526s||||||||th 000 0 tha d
060 04 ^aW26^bร451 2555
245 10 ^aรายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว=^bEconomic evaluation of disposable adult diapers forurinary and fecal incontinence with/without physicalimpairment /^cอุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่นๆ ]
246 30 ^aการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
246 31 ^aEconomic evaluation of disposable adult diapers forurinary and fecal incontinence with/without physicalimpairment
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aนนทบุรี :^bโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ,^c2555
300    ^axii, 102 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c24 ซม.
500    ^aผู้วิจัยร่วม รุ่งนภา คำผาง, รักมณี บุตรชน, อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล,จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์, ประนอม กระจายศรี, สุดารัตน์ ยศภูมี, ยศตีระวัฒนานนท์, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
650  2 ^aUrinary incontinence^xCare^vResearch
650  2 ^aQuality of life^xPatients^vResearch
650  2 ^aOlder people^xCare
650  4 ^aภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่^xการดูแล^vวิจัย
650  4 ^aคุณภาพชีวิต^xผู้ป่วย^vวิจัย
650  4 ^aผู้สูงอายุ^xการดูแล
650  4 ^aผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป^xการวิเคราะห์ความคุ้มทุน^vวิจัย
650  4 ^aภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่^xการดูแล^vวิจัย
650  4 ^aค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล^vวิจัย
700 0  ^aรุ่งนภา คำผาง
700 0  ^aรักมณี บุตรชน
700 0  ^aอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
700 0  ^aจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์
700 0  ^aประนอม กระจายศรี
700 0  ^aสุดารัตน์ ยศภูมี
700 0  ^aยศ ตีระวัฒนานนท์
700 0  ^aศรีเพ็ญ ตันติเวสส
710 2  ^aกระทรวงสาธารณสุข. ^bโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
710 2  ^aโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
W26 ร451 2555 c.1 
  Barcode: 018217
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยกา..
Bib 13058

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.