เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12973
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WS350.8.H9 ด429ค 2554
100 0  ^aดารุณี งามขำ
245 10 ^aความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นภาคตะวันออก /^cดารุณี งามขำ = The relationship between familyfactors and behavior problems in children with attention-deficit hyperactivity disorder, Eastern region / DaruneeNgamkum
246 31 ^aThe relationship between family factors and behaviorproblems in children with attention-deficit hyperactivitydisorder, Eastern region
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 141 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)ปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยครอบครัวซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปัญหาทางจิตของพ่อแม่/ผู้ดูแลกิจวัตรสุขภาพครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น กลุ่มตัวอย่าง คือพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กสมาธิสั้น (อายุ 6-12 ปี)จำนวน 120 คนที่มารับบริการต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก
650  0 ^aAttention-deficit hyperactivity disorder^xCare
650  0 ^aSystemic therapy (Family therapy)
650  0 ^aParent and child
650  7 ^aโรคสมาธิสั้น^xการดูแล
650  7 ^aการบำบัดทั้งระบบ (ครอบครัวบำบัด)
650  7 ^aผู้ปกครองกับเด็ก
700 0  ^aDarunee Ngamkum
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธุ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34085
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WS350.8.H9 ด429ค 2554 c.1 
  Barcode: 018346
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Parent and child]
    หัวเรื่อง [ผู้ปกครองกับเด็ก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว..
Bib 12973

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.