เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12971
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203 ส492ผ 2554
100 0  ^aโสรยา ศุภโรจนี
245 10 ^aผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท /^cโสรยา ศุภโรจนี = The effect of empowermentprogram on relapse preventive behaviors on schizophrenicpatients / Soraya Suparochanee
246 31 ^aThe effect of empowerment program on relapse preventivebehaviors on schizophrenic patients
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 148 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 40 คน
650  0 ^aHealth behavior
650  0 ^aSchizophrenics^xHealth
650  0 ^aSchizophrenics^xNursing
650  0 ^aSchizophrenics^xTreatment
650  0 ^aSchizophrenia^xRelapse
650  7 ^aการเสริมสร้างพลังอำนาจ
650  7 ^aจิตเภท^xการดูแล
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการพยาบาล
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการรักษา
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xสุขภาพ
650  7 ^aจิตเภท^xการเกิดโรคกลับ
700 0  ^aSoraya Suparochanee
700 0  ^aเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30103
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส492ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018347
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Health behavior]
    หัวเรื่อง [การเสริมสร้างพลังอำนาจ]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการเ..
Bib 12971

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.