เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12965
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
090    วพ W864 ก173ผ 2555
100 0  ^aกรรณิการ์ ผ่องโต
245 10 ^aผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย /^cกรรณิการ์ ผ่องโต = The effect of resilienceenhancement programe on suicidal ideation in suicidalattempter / Kannikar Phongto
246 31 ^aEffect of resilience enhancement programe on suicidalideation in suicidal attempter
260    ^a^c2555
300    ^aก-ญ, 155 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ในช่วงเดือน ตค 55- ม.ค 56จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 ราย
650  0 ^aResilience (Personality trait)
650  0 ^aSuicide^xPrevention
650  0 ^aSuicidal behavior^xPrevention
650  0 ^aPsychiatric nurses
650  7 ^aความสามารถในการฟื้นพลัง
650  7 ^aการฆ่าตัวตาย^xการป้องกัน
650  7 ^aพฤติกรรมฆ่าตัวตาย^xการป้องกัน
650  7 ^aพยาบาลจิตเวช
700 0  ^aKannikar Phongto
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41985
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ W864 ก173ผ 2555 c.1 
  Barcode: 018363
นวนิยาย/เรื่องสั้น On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Resilience (Personality trait)]
    หัวเรื่อง [Psychiatric nurses]
    หัวเรื่อง [ความสามารถในการฟื้นพลัง]
    หัวเรื่อง [พยาบาลจิตเวช]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการเ..
Bib 12965

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.