เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
050    ^a BQ4045 พ831ท,
245    ^a ทิศธรรม ธรรมะที่เป็นทางเดินของมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ
250    ^a1
260    ^aกรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 253-
300    ^a145 หน้า^b 1 เล่ม/ ราคา 50 บาท
500    ^aทิศทางที่มนุษย์จะต้องเดินไป. - - ความหมายของทิศทางทั้ง 6. - - การปฏิบัติต่อ มารดา บิดา. - - การปฏิบัติต่อ บุตร ภรรยา สามี. - - การปฏิบัติต่อ ครูบาอาจารย์. - - การปฏิบัติต่อ ญาติสนิท มิตรสหาย. - - การปฏิบัติต่อ ภิกษุ สามเณร สมณพรหมณ์. - - การปฏิบัติต่อ บ่า
650    ^a1. ทิศหก 2. ธรรมะ
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทิศธรรม ธรรมะที..
Bib 1266

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.