เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
008    150624s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9789744666949
050  4 ^aH97^bอ347ก^c2555
100 0  ^aอรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
245 10 ^aการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ /^cอรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
246 31 ^aDevelopment for public policies under politicalquantitative ideas
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ :^bภาพพิมพ์
300    ^a220 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ ;^c24 ซม.
504    ^aบรรณานุกรม : หน้า 216-220
505 2  ^aการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) :แนวคิดการวิเคราะห์เชิงตัวแปรเพื่อยกระดับทางเลือกนโยบายสาธารณะ --ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบการใช้นโยบายการค้าระหว่างประเทศ -- ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบกลยุทธ์ทางการเมือง--การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณและหนี้สาธารณะที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ -- แนวคิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายใต้การวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ :กรณีศึกษาในประเทศไทย --ความไม่แน่นอนของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับแนวคิดใหม่ในการสร้างระบอบการปกครองเพื่อความสมดุลทางอำนาจ
650  7 ^aนโยบายสาธารณะ
650  7 ^aเศรษฐศาสตร์การเมือง
650  7 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
650  7 ^apublic policy
650  7 ^apolitics
999    ^aพีนัท จาโรทก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H97 อ347ก 2555  
  Barcode: 009153
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นโยบายสาธารณะ]
    หัวเรื่อง [การวิเคราะห์เชิงปริมาณ]
    หัวเรื่อง [public policy]
    หัวเรื่อง [politics]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนานโยบายสา..
Bib 12122

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.