เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะ(กลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ) อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม และ สุภาณี เวชพงศา
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2541
 เลขหมู่  วจ HB881 อ858ร , 2541
 ลักษณะทางกายภาพ  ค,225 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทนำ. - - การทบทวนองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สาธารณสุขและระบบข้อมูลข่าวสารของเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ. - - กรอบในการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ. - - ระเบียบวิธีการสำรวจ. - - แนวทางในการดำเนินการสำรวจ.
 หัวเรื่อง  1.โสเภณี - ไทย - แง่อนามัย 2.โสเภณี - สุขภาพและอนามัย - ไทย 3.เด็ก - สุขภาพและอนามัย 4.สตรี - สุขภาพและอนามัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการศึกษ..
Bib 6904

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.