เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ขวัญฤทัย รัตนพรหม
 ชื่อเรื่อง 
การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือประเมินความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจ (LOTCA) ฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์=Validity and Reliability of LOTCA in Alcoholic Patients/ขวัญฤทัย รัตนพรหมและคนอื่นๆ
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : กรมสุขภาพจิต, 2554
 เลขเรียก  วจ WM31.5 ข275ก
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  60 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค่าความเที่ยงตรง (validity) โดยใช้วิธี Known groups method และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยการหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของแบบประเมิน LOTCA ฉบับภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่าแบบประเมิน LOTCA ฉบับภาษาไทยจึงสามารถนำมาใช้ได้ดีในการแปลผลด้วยคะแนนรวมของแบบประเมินทั้งฉบับ และในรายด้านของแบบประเมินในด้านการผสานการรับรู้ทางสายตากับการเคลื่อนไหวและด้านกระบวนการคิด ส่วนการรับรู้พื้นฐานควรต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในส่วนนี้ต่อไป
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต -- แบบทดสอบ -- วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
 ผู้แต่งร่วม  พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
 ผู้แต่งร่วม  นฤมล พิณเมืองทอง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วจ WM31.5 ข275ก 2554 c.1 
  Barcode: 024272
วิจัย On Shelf
Note: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค่าความเที่ยงตรง (validity) โดยใช้วิธี Known groups method และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยการหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของแบบประเมิน LOTCA ฉบับภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่าแบบประเมิน LOTCA ฉบับภาษาไ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การทดสอบความเที่ย..
Bib 14007

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.