เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  กนกวรรณ สุขบวรวัฒน์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = A STUDY OF USING THE EMPOWORMENT PROGRAM ON PSYCHOLOGICAL SELFCARE BEHAVIOR OF SUICIDAL ATTEMPTERS, SOIDAO HOSPITAL CHANTHABURI PROVICE
 พิมพ์ลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ, 2549
 เลขเรียก  วพ WM203.5 ก137ก 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  119 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หมายเหตุ  Summary: ศึกษา เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลด้านสุขภาพของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ได้รับการเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติจากผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและรับไว้รักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสอยดาว จำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับศึกษา คือ แบบประเมินแหล่งพลังอำนาจเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ผลการศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย หลังได้รับโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต – การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Kamolwan Sukbawonwat
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203.5 ก137ก 2549 c.1 
  Barcode: 024399
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13882

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.