เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
กฎหมายไทย / บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Thai law
 ISBN  9789748013541(ล.27)
 ISBN  9789748013633(ล.28)
 ISBN  9789748013558(ล.29)
 ISBN  9789748013565(ล.30)
 ISBN  9789748013572(ล.31)
 ISBN  9789748013589(ล.32)
 ISBN  9789748013596(ล.33)
 ISBN  9789748013602(ล.34)
 ISBN  9789748013619(ล.35)
 ISBN  9789748013629(ล.36)
 ISBN  9789748013824(ล.47)
 ISBN  9789748013831(ล.48)
 ISBN  9789748013817(ล.49)
 ISBN  9789748013848(ล.50)
 ISBN  9789748013923(ล.59)
 ISBN  9789748013930(ล.60)
 ISBN  9789748013909(ล.57)
 ISBN  9789748013916(ล.58)
 ISBN  9789748013893(ล.56)
 ISBN  9789748013800(ล.51)
 ISBN  9789748013855(ล.52)
 ISBN  9789748013862(ล.53)
 ISBN  9789748013879(ล.54)
 ISBN  9789748013886(ล.55)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552-
 เลขหมู่  KPT68 .ก131
 ลักษณะทางกายภาพ  เล่ม
 หมายเหตุ  Partial Contents: ล. 27 การสาธารณสุข
-- ล. 28การสาธารณสุข การแพทย์ วิชาชีพ
-- ล. 29 วิชาชีพ
-- ล. 30วิชาชีพอาหารและยา
-- ล. 31 อาหารและยา สิ่งเสพติด วัตถุอันตรายและวัตถุมีพิษ
-- ล. 32 สิ่งเสพติด วัตถุอันตราย และวัตถุมีพิษ
-- ล. 33แรงงานและวิชาชีพ
-- ล. 34 แรงงานและวิชาชีพ
-- ล. 35แรงงานและวิชาชีพ สวัสดิการสังคม
-- ล. 36 สวัสดิการ
-- ล. 47คุ้มครองผู้บริโภค การพนัน -- ล. 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน -- ล. 49 ครอบครัวและมรดก สมาคมและมูลนิธิ --ล. 50 อาวุธล. 51 ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม -- ล.
 หมายเหตุ  52 ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม
-- ล. 53
 หมายเหตุ  การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
-- ล.54
 หมายเหตุ  นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 หมายเหตุ  ในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ
-- ล. 55
 หมายเหตุ  คนต่างด้าว
-- ล. 56 การขนส่งทางบก
-- ล. 57 การขนส่งทางบก
--
 หมายเหตุ  ล. 58 การขนส่งทางน้ำ
-- ล. 59 การขนส่งทางน้ำ
-- ล. 60
 หมายเหตุ  การขนส่งทางอากาศ
 หัวเรื่อง  กฎหมาย--ไทย
 หัวเรื่อง  กฎหมายปกครอง--ไทย
 หัวเรื่อง  กฎหมายกับการเมือง--ไทย
 หัวเรื่อง  การคลัง--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  เกษตรกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  กฎหมายธุรกิจ
 หัวเรื่อง  กฎหมายพาณิชย์
 หัวเรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  การค้าระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง  การท่องเที่ยว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  อุตสาหกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  อสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  กฎหมายที่ดิน
 หัวเรื่อง  ที่อยู่อาศัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  พลังงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  สหกรณ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 ผู้แต่งร่วม  ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.27 
  Barcode: 018115
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
2. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.28 
  Barcode: 018114
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
3. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.29 
  Barcode: 018113
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
4. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.30 
  Barcode: 018112
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
5. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.31 
  Barcode: 018111
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
6. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.32 
  Barcode: 018110
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
7. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.33 
  Barcode: 018109
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
8. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.34 
  Barcode: 018108
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
9. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.35 
  Barcode: 018107
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
10. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.36 
  Barcode: 018106
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
11. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.47 
  Barcode: 018105
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
12. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
KPT68 .ก131 ล.48 
  Barcode: 018104
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายสิ่งแวดล้อม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กฎหมายไทย บรรณา..
Bib 13209

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.