เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  เจริญ สมพงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / เจริญ สมพงษ์=A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ANXIETY OF PATIENTS WITH GENERALIZED ANXIETY DISORDER, SUKSIRISAWAT HOSPITAL, KANCHANABURI PROVINCE
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ANXIETY OF PATIENTS WITH GENERALIZED ANXIETY DISORDER, SUKSIRISAWAT HOSPITAL, KANCHANABURI PROVINCE
 เลขเรียก  วพ WM172 จ724ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฎ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 หมายเหตุ  Summary: การศึกษาครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการศึกษาอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและภายหลังได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรควิตกกังวล
 ผู้แต่งร่วม  Charoen Sompong
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้กา..
Bib 13121

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.