เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประกาย จิโรจน์กุล
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ / ประกาย จิโรจน์กุล
 ISBN  978-616-11-1387-2
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 เลขหมู่  WA590 ป191น 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
-- บทที่2 พัฒนาการของการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ
-- บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/การเจ็บป่วย
-- แบบเผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)
-- ทฤษฎีการกระทำด้านเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA)และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior: TPB)
-- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory: SCT)
-- การสร้างเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)
-- เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม (Social networks andsocial support)
-- แบบจำลองทางนิเวศวิทยาของพฤติกรรมสุขภาพ(Ecological models of health behaviors)
-- บทที่ 4 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
-- บทที่ 5 แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ -- บทที่ 6 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการนำมาใช้ – ภาคผนวก แบบประเมินการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยของบุคคล
 หัวเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ--แนวคิดทฤษฎี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ป191น 2556  
  Barcode: 019199
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประกาย จิโรจน์กุล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิด ทฤษฎีการส..
Bib 11584

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.