เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมุรนแรงและจำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเภทในระยะแรกรับโรงพยาบาลศรีธัญญา / อนุชิต พิมสิม
 พิมพ์ลักษณ์  2548
 เลขหมู่  วพ WM105 อ188ก, 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ซ, 102 หน้า 1 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมรุนแรงและจำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทจำนวน 40 คน ซึ่งคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมด้วยการจับคู่ตามอายุแ
 หัวเรื่อง  1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 9093

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.