เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
หลักสูตรการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับแกนนำชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุข /อมรากุล อินโอชานนท์ [บรรณาธิการ]
 ISBN  974-296-342-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2548
 เลขหมู่  สื่อ 10/2
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์คร้ั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  29 หน้า 30 ซม. / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  แผนการสอนสำหรับแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข. - - แผนการสอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติและบาดแผลทางจิตใจ. - - แผนการสอนที่ 2 บทบาทของแกนนำในการใช้ความช่วยเหลือด้านจิตใจหลังภัยพิบัติ. - - แผนการสอนที่ 3 การดูแลจิตใจตนเอง. - - รายชื่อที่ปรึกษาแล
 หัวเรื่อง  การบรรเทาสาธารณภัย -- แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  วามเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัย
 หัวเรื่อง  ผู้ประสบภัย -- บริการสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  ภัยพิบัติ -- แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  ุขภาพจิต, การบริการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 105 ส691ห 2548 2004 ฉ.2 
  Barcode: 010919
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบรรเทาสาธารณภัย -- แง่จิตวิทยา]
    หัวเรื่อง [ผู้ประสบภัย -- บริการสุขภาพจิต]
    หัวเรื่อง [ภัยพิบัติ -- แง่จิตวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักสูตรการฟื้นฟ..
Bib 8366

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.