เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรม Need Anaylsis for HRD and Training Development สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ / กรองทอง ธารีเพียร
 เลขหมู่  วจ HF5549.5 ก188ก, 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  67 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา. - - ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา. - - ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา. - - บทที่ 2 การดำเนินการศึกษา. - - วิธีดำเนินการศึกษา. - - ขอบเขตการศึกษา. - - บทที่ 3 ผลการศึกษา. - - ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลจิ
 หัวเรื่อง  การฝึกอบรม - บุคลากรโรงพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิเคราะห์ควา..
Bib 8358

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.