เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 / นันทาวดี วรวสุวัส
 เลขหมู่  วจ BF531 น426ก, 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  56 หน้า 1 เล่ม/ อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแลดทางอารมณ์ ของนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภทพจิตที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-2 มีอายุร
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาเปรียบเท..
Bib 8352

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.