เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทในระบบ Case Management / ไพรวัลย์ ร่มซ้าย
 เลขหมู่  กศ WM105 พ985ก, 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  93 หน้า 1 เล่ม/ อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ. - - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา. - - วัตถุประสงค์ของการศึกษา. - - วิธีดำเนินการศึกษา. - - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - ระยะเวลาที่ศึกษา. - - บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง. - - โรคจิตเภท. - - การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแยกตนเอง.
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช - การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเวช - การดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบำบัดรักษาผู้..
Bib 8349

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.