เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการประยุกต์หลักจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี ต่อความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกด้านจิตวิญญาณ / เก็จทอง เสตะกสิกร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Effectiveness of an appilcation of the principle of Buddhist psychology counsellig on life satisfaction and spiritual well being among HIV clients
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ , 2546
 เลขหมู่  วจ BL53 ก51ผ , 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  139 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หัวเรื่อง  1.พุทธศาสนากับจิตวิทยา 2.การให้การปรึกษา 3.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการประยุกต์..
Bib 8116

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.