เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / กุณฑ์ชลี เพียรทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selecten factors related to health of schizophrenic patients in community
 ISBN  974176278
 เลขหมู่  วพ WM100 ก711ป, 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  ญ,126 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทนำ. -- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา. -- วัตถุประสงค์การวิจัย. -- แนวเหตุผลและสมมุติฐานการวิจัย. -- ขอบเขตการวิจัย. -- คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย. -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. -- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. -- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท.
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์ ผู้ป่วย -- การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM100 ก711ป 2547 2004 c.1 
  Barcode: 024726
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่..
Bib 7802

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.