เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การวิดคราะห์ข้อมูลระบบสุขภาพภาคตัดขวาง 75 จังหวัด : วิเตราะห์การกระจายของทรัพยากรสุขภาพ บริการสุขภาพ แสถานะสุขภาพ / โดยน.พ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล.
 ISBN  974-294-916-6
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ, 2545.
 เลขหมู่  WA525 พ685ก, 2545.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  0 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง. 1 เล่ม / อภินันทนาการ.
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ. - - บทที่ 2 กรอบการวิเคราะห์. - - บทที่ 3 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ. - - บทที่ 4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล. - - บทที่ 5 ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ. - - บทที่ 6 ข้อมูลการให้บริการสุขภาพ. - - บทที่ 7 ข้อมูลค่าใช้จ่ายด่านสุขภาพ. - - บทที่ 8 ข้อมูลสถานะสุ
 หัวเรื่อง  1. สุขภาพ -- ข้อมูล. 2. สุขภาพ -- การบริหาร.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิดคราะห์ข้อ..
Bib 6828

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.