เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยเรื่องความร่วมมือประชาชนในชนบทเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเยาวชน (ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือของประชาชนในชนบทจังวัดเชียงใหม่ - ลำพูน)
 พิมพ์ลักษณ์  ฉบับถ่ายสำเนา
 เลขหมู่  วจ WM105 ข223ร, 2529
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  230 หน้า : ตาราง 3471 ฉ.1,3472 ฉ.2 2 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ.- - บทที่ 2 แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.- - บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.- - บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.- - บทที่ 5 การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 หัวเรื่อง  4สุขภาพจิต--วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเร..
Bib 56

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.