เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์ / วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง , 2541
 เลขหมู่  กศ. WM202 ว 848 ก , 2541
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  75 หน้า 3 เล่ม/ อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ความสำคัญของปัญหา. - - วัตถุประสงค์. - - เหตุผลในการเลือกผู้ป่วย. - - ขั้นตอนการทำกรกณีศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง. - - ความหมาย. - - ชนิดของภาวะวิกฤต. - - กลไกและขั้นตอนการเกิดภาวะวิกฤต. - - กลไกการเผชิญปัญหา. - - ความรู้
 หัวเรื่อง  อารมณ์ - ผู้ป่วย--การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่ว..
Bib 5471

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.