เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ
 ISBN  974-611-552-9
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
 เลขหมู่  JQ1745 ม246อ 2539
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 9
 ลักษณะทางกายภาพ  489 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการบริหารราชการไทย.- - หน่วยที่ 2 สถาบันที่มีอำนาจในการออกกฎหมาย.- - หน่วยที่ 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.- - หน่วยที่ 4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.- - หน่วยที่ 5
 หัวเรื่อง  1.การบริหารรัฎกิจ 2.ข้าราชการ - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุด..
Bib 5326

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.