เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข(กลุ่มตัวอย่างภายนอกกระทรวงสาธารณสุข)แยกตามกลุ่ม แยกตามพื้นที่ / พรทิพย์ พิมลสินธุ์
 เลขหมู่  วจ WA21 พ239ก , 2544
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  322 หน้า ; ตาราง ; สถิติ 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ. - -ความนำ. - - วัตถุประสงค์. - - ขอบเขตและววิธีการวิจัย. - - การเก็บรวบรวข้อมุลและวิเคราะห์ข้อมูล. - - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - บทที่ 2 ผลการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข. - -ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์.
 หัวเรื่อง  ข้อมุลข่าวสาร - กระทรวงสาธารณสุข - วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การรับรู้ข้อมูล..
Bib 3498

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.