เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ต้องทำ/สำนักสุขภาพจิตสังคม
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2550
 เลขหมู่  HQ799.T5 ก636ต 2550
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  74 หน้า 3 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  แนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในชุมชน. - - องค์ประกอบหลัก 5 ด้านในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน. - - วัตถุประสงค์. - - เป้าหมายในการจัดกิจกรรม. - - กลุ่มเป้าหมาย. - - ผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม. - - ผลที
 ชื่อชุด  aสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต ลำดับที่ 19 ส691ก, 2550
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
 หัวเรื่อง  ภูมิคุ้มกัน
 หัวเรื่อง  วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HQ799.T5 ก636ต 2550 2004  
  Barcode: 007439
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ต้องทำ/สำนักสุขภาพจิตสังคม]

    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์]
    หัวเรื่อง [ภูมิคุ้มกัน]
    หัวเรื่อง [วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กิจกรรมเสริมสร้า..
Bib 15432

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.